AİLE DURUMU BİLDİRİMİ EK-1

Bildirimi Verenin T.C. / Vergi Kimlik No Sosyal Güvenlik No/ Sicil No/ Kurum Sicil No
Adı Soyadı Görevi
Medeni Hali Bekar Evli Diğer
E Ş İ N
Adı Soyadı İş Durumu Gelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama
Çalışıyor Çalışmıyor Geliri Olan Geliri Olmayan
MÜKELLEFLE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN BAKILAN ÇOCUKLARIN DURUMU
Adı Soyadı T.C. Kimlik No Doğum Tarihi (Varsa ay ve günü de yazılacaktır) Cinsiyeti Baba Adı Ana Adı Öz,Üvey,Evlat Edinilmiş,Nafakası Sağlanılan Çocuk,Ana Babasını Kaybetmiş Torun Öğretime Devam Ediyorsa Açıklama
Kayıt Tarihi Okul Adı Sınıfı

Alt satırdaki hususları da göz önüne almak suretiyle düzenlediğim asgari geçim indirimine ait bildirimdir. Düzenleyenin Adı Soyadı     : İmzası/Tarih  :

1-Bu bildirim, işverenlerce yukarıdaki muhteviyatına uygun olarak çoğaltılıp kullanılabilecektir. 2-Bildirim, ilk işe girişte verilir. Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir. 3-Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir. 4-Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilir. 5-İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. 6-Sadece ücret geliri elde eden eş, "çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş" kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir. 7-Eksik ve/veya hatalı bildirim sonucunda kuruma tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, ilgili personelden tahsil edilir.